Vraag en aanbod is iets wat die markte oor die hele finansiële wêreld dryf. Die wet van vraag sê dat die vraag omgekeerd eweredig is aan die prys. Wanneer die prys styg, is die vra...